Araş. Gör. OZAN SÜLEYMAN ÜRGÜT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. OZAN SÜLEYMAN ÜRGÜT

T: (0282) 250 2652

M ourgut@nku.edu.tr

W ourgut.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Kimya
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ANORGANİK KİMYA (DR)
Öğrenim Yılları: 2013-
Tez: Ferrosen içeren Schiff bazı, benzoksazol ve benzimidazollerin bazı heterobinükleer metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2011-2013
Tez: Antimon(III) halojenürlerin (SbX3 X: Bbr, I)tiyouram türevleri ile oluşturacakları yeni bileşiklerin sentezi,yapısal karakterizasyonu ve anti-tümör özelliklerinin incelenmesi (2013)
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA BÖLÜMÜ / KİMYA PR.
Öğrenim Yılları: 2002-2008
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA / ANORGANİK KİMYA
2010-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÜRGÜT O. S., ÖZTÜRK İ. İ., Banti C., Kourkoumelis N., Manoli M., Tasiopoulos A., Hadjikakou S. K., Addition of tetraethylthiuram disulfide to antimony III iodide synthesis characterization and biological activity, Inorganica Chimica Acta, vol. 443, pp. 141-150, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. ÜRGÜT O. S., ÖZTÜRK İ. İ., Banti C., Kourkoumelis N., Manoli M., Tasiopoulos A. J., Hadjikakou S. K., New antimony III halide complexes with dithiocarbamate ligands derived from thiuram degradation The effect of the molecule s close contacts on in vitro cytotoxic activity, Materials Science and Engineering: C, vol. 58, pp. 396-408, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. ÖZTÜRK İ. İ., ÜRGÜT O. S., Banti C. N., Kourkoumelis N., Owczarzak A. M., Kubicki M., Hadjikakou S. K., Synthesis structural characterization and cytostatic properties of N N dicyclohexyldithiooxamide complexes of antimony III halides SbX3 X Br or I, Polyhedron, vol. 70, pp. 172-179, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. ÖZTÜRK İ. İ., ÜRGÜT O. S., Banti C. N., Kourkomelis N., Owczarzak A. M., Kubicki M., Charalabopoulos K., Hadjikakou S. K., Synthesis structural characterization and cytotoxicity of the antimony III chloride complex with N N dicyclohexyldithiooxamide, POLYHEDRON, vol. 52, pp. 1403-1410, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , .
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Özet bildiri
2. , .
Özet bildiri
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, Yer:ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ, Düzenleyenler:ÇANAKKALE 18MART ÜNİVERSİTESİ ve TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ, 23.08.2015-28.08.2015.
12th EURASIA CONFERENCE on CHEMICAL SCIENCES, EuAsC2S-12, Yer:CORFU-GREECE, Düzenleyenler:IOANNINA UNIVERSITY, 16.04.2012-21.04.2012.
24. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, Yer:ZONGULDAK, Düzenleyenler:ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ, 29.06.2010-02.07.2010.
2. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, Yer:ELAZIĞ, Düzenleyenler:FIRAT ÜNİVERSİTESİ, 16.05.2009-19.05.2009.